Psihoterapija

Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija je uveljavljena terapevtska metoda, ki se uporablja za premagovanje različnih psihičnih stisk in težav ter za osebnostni razvoj posameznika.

Namen psihoterapije

O psihoterapiji govorimo kot o zdravljenju s pogovorom, a je veliko več kot le običajen pogovor. V psihoterapiji ozaveščamo skrite vzroke naših težav in jih postopno odpravljamo s pomočjo različnih psiholoških metod. Temelj psihoterapevtskega procesa je zaupen odnos med psihoterapevtom in klientom. Zaupen odnos omogoči, da klient v varnem okolju postopoma spoznava in vzpostavlja stik s svojim notranjim svetom, psihoterapevt pa mu pomaga ozavestiti, raziskati, razumeti in predelati boleče izkušnje, občutke in čustva, ki so vplivala na nastanek težav.

Učinki psihoterapije

Psihoterapija je proces, namenjen globinski predelavi težav, pri katerem lahko pričakujemo dolgotrajen učinek in pozitiven vpliv na vsa področja posameznikovega življenja. S podporo in pomočjo psihoterapevta lažje in hitreje razrešimo svoje stiske, se soočimo s strahovi in občutki tesnobe, premagamo občutek manjvrednosti in spremenimo negativna prepričanja o sebi. Vse to nam omogoči, da zaživimo polno in srečno življenje.

O integrativni psihoterapiji

Psihoterapevtska obravnava poteka po načelih integrativne psihoterapije.

Integrativna psihoterapija:

  • temelji na spoštovanju naravne vrednosti vsakega človeka
  • usmerjena je k pozitivni življenjski spremembi
  • poudarja pomembnost celostnega pristopa pri delu z ljudmi
  • obravnava miselno, čustveno, telesno, vedenjsko, odnosno, kulturno in duhovno razsežnost človeka
  • upošteva individualnost vsakega posameznika
  • povezuje spoznanja in metode različnih psihoterapevtskih šol, zlasti transakcijske analize, sodobne psihoanalitične terapije, kognitivno-vedenjske terapije in gestalt terapije
  • poudarja pomembnost medosebnih odnosov, zato ima odnos med terapevtom in klientom pomembno vlogo v terapevtskem procesu

Več o samem poteku terapije si lahko preberete pod POTEK TERAPIJE. Informacije o moji strokovni poti, izkušnjah in področjih delovanja pa najdete pod O MENI.

 

sign2