Psihoterapevt – Jana Potočnik

Jana Potočnik –

Certificirana integrativna psihoterapevtka specializirana za globinsko psihoterapijo travme

Certificirana Brainspotting terapevtka, supervizorka in učiteljica

Jana PotočnikSem univerzitetna diplomirana komunikologinja, certificirana integrativna psihoterapevtka specializirana za globinsko psihoterapijo travme ter certificirana Brainspotting terapevtka, supervizorka in učiteljica.

Na področje psihoterapije me je pripeljalo zanimanje za notranji svet ljudi, predvsem pa globoko zaupanje, da je pozitivna sprememba mogoča. Moje glavno vodilo in navdih je védenje, da je trpljenje mogoče transformirati ter da se lahko osvobodimo spon bolečih izkušenj, ponavljajočih se vzorcev, strahov in skrhane samopodobe.

Moje dosedanje izobraževanje zajema uvodni dvoletni študij psihoterapije v okviru Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ter štiriletno specialno usposabljanje iz integrativne psihoterapije na Inštitutu IPSA v Ljubljani. Izobraževala sem se tudi iz transakcijske analize, psihotravmatologije, opravljen imam napredni trening za učitelja čuječnosti, še naprej pa se strokovno izobražujem in izpopolnjujem na različnih konferencah in seminarjih. Klinično prakso sem opravila v Psihiatrični bolnišnici Begunje.

Psihoterapevtsko delo od leta 2008 izvajam v zasebni praksi v Ljubljani, ob tem pa redno obiskujem supervizijo. V tem času sem pridobila veliko dragocenih izkušenj, posebej pa se posvečam pomoči klientom z različnimi vrstami tesnob, strahov in panike, depresivnim razpoloženjem, pomanjkanjem samozavesti, različnimi vrstami fobij, ljudem, ki trpijo zaradi posledic travmatskih dogodkov, ter ob izgubi in žalovanju.

S prispevki na konferencah sem sodelovala na Sedmi evropski konferenci integrativne psihoterapije (2013), na Šesti mednarodni konferenci integrativne psihoterapije (2013) in na Devetih študijskih dnevih Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (2011). Sem članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA).

Do pomembne prelomnice v strokovnem razvoju me je pripeljalo spoznanje, da za globoko, učinkovito in trajno spremembo oblika terapije, ki temelji zgolj na pogovoru, ne zadošča. Do pomembnosti uporabe metod, ki znotraj varnega in uglašenega terapevtskega odnosa učinkujejo globlje, so me pripeljale tako lastne izkušnje dela s klienti kot tudi najnovejša dognanja raziskav učinkovitosti različnih psihoterapevtskih pristopov in nevroznanosti. Iskanje učinkovitejših načinov zdravljenja me je leta 2013 vodilo v študij metode Brainspotting, ki nudi prelomna spoznanja in uspehe na psihoterapevtskem področju. 1. in 2. stopnjo izobraževanja sem opravila v Sloveniji, nato pa sem izobraževanje nadaljevala v Španiji v okviru inštituta Aleces, kjer sem pri dr. Davidu Grandu, utemeljitelju metode, opravila 3. stopnjo in Master Class. Izobraževala sem se tudi iz transgeneracijskega Brainspottinga pri dr. Ruby Gibson. Metodo Brainspotting redno vključujem v svoje delo s klienti. Sem v procesu izobraževanja za Brainspotting supervizorko pri Mariu Salvadorju ter učiteljico metode pri dr. Davidu Grandu v New Yorku. Učinkovitost metode me vedno znova navdušuje in motivira pri nadaljnjem delu, izobraževanju in raziskovanju.

Spremljate me lahko tudi na Facebook strani,  profilu ali Twitterju.

sign2